Hírek, újdonságok


Az Országos Szobafestő-Mázoló-Tapétázó Ipartestület (SZMTOI) és a Magyar Festékgyártók Országos Szövetsége (MAFEOSZ) együttműködési megállapodást kötött.

Az Országos Szobafestő-Mázoló-Tapétázó Ipartestület (SZMTOI) és a Magyar Festékgyártók Országos Szövetsége (MAFEOSZ) 2017 május 26-án együttműködési megállapodást kötött.
Mindkét fél érdeke, hogy a magyar építőiparban minél felkészültebb és tájékozottabb szakemberek alkalmazzák a festékipar termékeit. Ennek érdekében a partnerek együttműködnek a képzésben (pl. festék információkkal, festék rendelkezésre bocsátással), közös projektekben, pályázatokon való részvétellel és egyéb tevékenységekkel.
A teljes szerződés a www.mafeosz.hu honlapunk „Tagjainknak” lapján található meg.
A képen Miavecz István a MAFEOSZ elnöke és Tóth Antal, az SZMTOI elnöke látható a szerződés aláírásakor.
A CLP (Classification, Labelling and Packaging of goods) európai jogszabály értelmében a 2017 június elsejével egy fontos határidő érkezik el.

2015. június 1. napjáig a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben foglalt szabályok vonatkoztak a veszélyes anyagok, keverékek címkézésére.
Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló 1272/2008/EK rendelet (a CLP-rendelet) a korábbi uniós szabályozást hozzáigazította a GHS-hez (a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszeréhez), amelyre tekintettel a hivatkozott EK rendelet értelmében 2015. június 1. napjától már csak a rendeletben foglalt szabályok figyelembevételével felcímkézett termékek kerülhettek forgalomba.

A hivatkozott rendelet a vállalkozások széles körére vonatkozik:
 • a gyártókra,
 • az anyagok/keverékek importőreire és újraimportálóira,
 • egyes meghatározott árucikkek gyártóira,
 • a forgalmazókra,
 • a kiskereskedőkre.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 10. § (2) bekezdésének értelmében 2015. június 1-jétől a veszélyes keverékek csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha a CLP szerint címkézték és csomagolták azokat. A hivatkozott törvény előírásainak megfelelően osztályozott, címkézett és csomagolt, 2015. június 1.-e előtt forgalomba hozott veszélyes keverékeket 2017. június 1-jéig nem kell újracímkézni és újracsomagolni.

A hivatkozott jogszabály értelmében tehát a még forgalomban lévő, a 2000. évi XXV. törvény alapján osztályozott, címkézett és csomagolt termékeket 2017. június 1. napjáig, amennyiben azok értékesítése ezen határidőig nem történik meg, úgy újra kell címkézni és újra kell csomagolni az új szabályozásnak megfelelően, tehát azok értékesítése csupán 2017. június 1. napjáig lehetséges.

Ez úton felhívjuk a figyelmet arra, hogy a korábbi címkézéssel forgalomba került termékeket 2017. június 1. napjáig végfelhasználók részére értékesíteni kell, ennek hiányában meg kell semmisíteni, vagy át kell címkézni a CLP- rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően.

Figyelemmel arra, hogy a gyártók azzal, hogy 2015. június 1. után a CLP- rendeletben foglaltak szerint felcímkézett árut hoztak forgalomba a rendeletben foglalt kötelességüknek eleget tettek, így a gyártókat/beszállítókat a 2015. június 1. napja előtt forgalomba hozott termékek átcímkézésének vonatkozásában felelősség nem terheli.

A 2015. június 1.-ét megelőzően forgalomba hozott –a régi szabályozásnak megfelelő- termékek vonatkozásában azonban az átcímkézési kötelezettség a termék tulajdonosát terheli (kivéve, ha végfelhasználók).

Azzal, hogy a 2015. június 1.-ét megelőzően előállított termék kereskedelmi forgalomba került, az átcímkézésre vonatkozó felelősség a terméket a gyártóktól/beszállítóktól megvásárló kis és nagykereskedőket terheli.

Figyelemmel arra, hogy a jogszabályoknak megfelelő átcímkézés szakszerű kivitelezést igényel, ehhez a megfelelő szakértelemmel és apparátussal a gyártók rendelkeznek.

A fentiekben foglaltakra tekintettel az alábbiak megfontolását tanácsoljuk az érintetteknek, annak érdekében, hogy esetleges törvény által meghatározott szankció alkalmazására ne kerüljön sor:

1. Javasoljuk, hogy ellenőrizzék a még birtokukban lévő korábbi szabályozás szerint felcímkézett termékeket és azokat árusítsák ki a végfelhasználók részére 2017. június 1. napjáig, figyelemmel arra, hogy őket nem terheli az újracímkézésre, újra csomagolásra vonatkozó felelősség.

2. Amennyiben úgy látják, hogy a még birtokukban lévő korábbi szabályozás szerint felcímkézett termékek kiárusítására nincs lehetőségük, úgy az átcímkézési igényüket minél előbb jelezzék a gyártók/importőrök felé, hogy az újracímkézéshez szakmai segítséget biztosíthassunk az Önök részére.

3. Javasoljuk, hogy az együttműködés és az esetleges szankció kiszabását megelőzve Önök is jelezzék a fenti két lehetőséget azoknak a partnervállalataiknak, akiknek a korábbi címkével ellátott terméket értékesítettek.

Ismételten hangsúlyozni kívánjuk, hogy az újracímkézés és újra csomagolás annak a kötelezettsége, akinek a termék a tulajdonában van.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a CLP- rendelet értelmében nem csupán a piktogramok, hanem az úgynevezett R mondat és R szám és S mondat és S szám -hoz tartozó jelölések, valamint az azokhoz tartozó tartalom is megváltozott, új H és P számok és mondatok váltották fel őket, amelynek gyártói ismerete szintén elengedhetetlen a szakszerű újracímkézéshez.

Felhívjuk figyelmet, hogy amennyiben a fentiekben ismertetett, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 10. § (2) bekezdésében foglalt újracímkézési kötelezettségüknek határidőben az érintettek nem tesznek eleget, és továbbra is forgalmazzák a korábbi szabályok szerint címkézett terméket, úgy a törvény 32. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi szankciók szabhatók ki:

„b) a tevékenység meghatározott időpontig vagy feltétel teljesítéséig történő megtiltását, vagy

c) a 33. § szerinti bírság alkalmazását.”

Az átcímkézési kötelezettség megszegéséből eredően a 33. § (1) bekezdése értelmében az egészségügyi államigazgatási szerv sajnos akár 20 millió forintig terjedő kémiai terhelési bírságot szabhat ki.
A Magyar Festékgyártók Országos Szövetsége a Hungarocoat 2016 konferencián és kiállításon

A 2016 november 29-30-án megrendezett Hungarocoat 2016 konferencián és kiállításon A MAFEOSZ saját standdal és sajtótájékoztatóval volt jelen. Tagvállalatunk (Festékipari Kutató kft.) hagyományosan a rendezvény társszervezője a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvényének. Más tagvállaltaink szponzorálással, előadásokkal illetve levezető elnökként vettek részt az eseményen (www.hungarocoat.hu).

A MAFEOSZ (Festékszövetség) standja:

Miavecz István MAFEOSZ elnök sajtótájékoztatója: Megbízható minőségű festékek a Magyar Festékgyártók Országos Szövetsége (MAFEOSZ) ajánlásával és védjegyével:

Letöltés:
MAFEOSZ sajtóközlemény Hungarocoat 2016.docx
Látogatás a német festékszövetségnél (VdL), 2016 szeptember 19-20.

Tudják hol tanított Doktor Faustus?

A Magyar Festékgyártók Országos Szövetsége és a német festékszövetség (Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V.) több, mint egy évtizede tartja a kapcsolatot, évente váltogatva látogatnak a szövetségek vezetői és munkatársai az adott országba. A találkozókon a hazai, európai és a globális festékipar tendenciáit tekinti át. Megvitatják a jelenlegi és tervezett európai műszaki-jogi szabályozások, alapanyag szigorítások hatásait és a lehetséges válaszokat.
A németországi látogatás első napján Bad Kreucznach-ban látogattuk meg a Meffert AG-t, amelynek vezetője Klaus Meffert úr, a VdL jelenlegi elnöke. A cég csoport bemutatása és nagy kapacitású gyártóüzem és kapcsolódó tevékenységek megtekintése után helyi borokkal kísért vacsorára volt hivatalos a MAFEOSZ delegáció (Miavecz István elnök, Mezőcsáti László elnökségi tag, Söptei Csaba társelnök, Szentirmai József Meffert Hungária).
Másnap Frankfurtban került sor a bevezetőben már említett eszmecserére a VdL ügyvezetőjével Dr. Engelmann-nal.
A www.mafeosz.hu honlapunk „Tagjainknak” oldalán találhatók a prezentációk a VdL működéséről, stratégiájáról és aktuális teendőjéről, a német festékipar statisztikáiról, illetve a Magyar Festékgyártók Országos Szövetsége hasonló összefoglalójáról.

A lenti képeken a MEFFERT AG hírlapja, illetve a Faust ház látható, mivel a legenda szerint Goethe híres hőse a középkorban Bad Kreucznach-ban volt iskolamester.


SÖPTEI, Csaba
társelnök, igazgató
MAFEOSZFontos!
REACH határidő: 2018 május 31.

További információk:


SÖPTEI, Csaba
társelnök, igazgató
MAFEOSZ
Szakmai előadás a festékipart érintő fontosabb várható európai szabályozásokról

2016 június 23-án Thierry Destruhaut úr, az európai festékszövetség (CEPE) dekoratív szektorcsoportjának vezetője látogatott el a MAFEOSZ-hoz. Angol nyelvű előadásban és konzultációban ismertette a MAFEOSZ szakembereinek a várható európai szabályozásokat és a festékipar proaktív közreműködését a jogalkotási folyamatokban.

Az érintett fontosabb témák röviden:
 • Beltéri levegő minőség (Indoor Air Quality)
 • A termékek környezetvédelmi lábnyoma (Product Environmental Footprint) és a CEPE által kidolgozott könyvtár és számítási módszer
 • Festék formula támogatás (Paint Formula Stewardship) a veszélyessé minősíthető anyagok helyettesítésére
 • A PT6 (edénykonzerváló) és PT7 (filmkonzerváló) biocidok várható szabályozása
 • Egyesített Európai Tanácsadó Testület/Mérgezési Központ létrehozása
 • Egyedi festék formula azonosító (Unique Formula Identifier) bevezetése
 • A titán-dioxid, kobalt, MEKO toxikológiai besorolása körüli fejlemények

SÖPTEI, Csaba
társelnök, igazgató
MAFEOSZ
sopics15@gmail.com
mafeosz@mafeosz.hu
www.mafeosz.hu
Tisztelt Kollégák!

A Magyar Festékgyártók Országos Szövetsége 2015 április 29-én tartotta éves közgyűlését. A hivatalos program előtt Dr. Kiss Zsuzsanna tartott előadást az igen aktuális CLP szabályozás néhány fontos eleméről. (Tagjainknak oldalunkon a prezentáció megtalálható.)

A közgyűlés módosította a szövetség alapszabályát, majd személyi kérdésekben döntött.
- Miavecz István (Trilak kft.)) ismét a MAFEOSZ elnöke lett
- Söptei Csabát (MAFEOSZ) az elnökség tagjává és társelnökké választották
- Turi László (Feszték Bázis Zrt.) az Ellenőrző Bizottság tagja és elnöke lett

Valamennyi megbízás a 2017-es közgyűlésig érvényes.

Budapest, 2015 május

Miavecz István
Elnök, MAFEOSZ

Tisztelt Kollégák!

Engedjétek meg, hogy tájékoztassalak benneteket a Magyar Festékgyártók Országos Szövetségénél történt személyi változásokról.

Dr. Váradi Tibor MAFEOSZ főtitkári szerződése 2015. február 28-án lejárt. Tibor több mint egy évtizedig segítette szövetségünk működést. Szeretném megköszönni neki az elvégzett munkát és a sokoldalú koordinációt.

Söptei Csaba, miután nyugdíjba vonult a Trilak Festékgyártó kft-től, 2015. február 1-től igazgatóként dolgozik a MAFEOSZ-nál. Csaba régóta aktív tagja szövetségünknek, legutóbb több mint négy évig volt a MAFEOSZ elnöke, egészen 2014 májusáig. Söptei Csaba e-mail elérhetősége mafeosz@mafeosz.hu vagy sopics15@gmail.com.

Budapest, 2015. március 20.

Miavecz István
Elnök, MAFEOSZ

Miavecz István a MAFEOSZ új elnöke
Miavecz István a MAFEOSZ új elnöke

A MAFEOSZ 2014. 04. 23-i éves rendes közgyűlése a MAFEOSZ új elnökének megválasztotta Miavecz István urat, a Trilak Festékgyártó Kft ügyvezető igazgatóját, mivel Söptei Csaba elnöki megbízatása lejárt.

Miavecz István úr elnökké való megválasztásával egyidejűleg megújult a MAFEOSZ elnöksége is. A változások részletei a Szervezetünk menüpontban olvashatók.

A MAFEOSZ közgyűlése módosította az alapszabályát is. A módosított alapszabály az ügyvédi ellenjegyzést követően szintén átvezetésre kerül a közeljövőben, az Alapszabály menüpontban.

/MAFEOSZ/

 


Árvízkárosultak támogatása

2013.július 30-án kedden Baján Söptei Csaba MAFEOSZ elnök átadta az árvízkárosultak megsegítésére szánt 1,47 millió Forint értékű adományt a Katolikus Karitásznak, amellyel kilenc MAFEOSZ tag és maga a Szövetség együttesen támogatták a 2013-as árvíz károsultjait. A festéket és pénzt adományozó vállalatokon túl köszönet illeti a Trans-Sped Kft-t az ingyenes szállításért, valamint köszönet a Trilak dolgozóinak a logisztikai és a publicitási segítségért. Baján a helyi sajtó/TV és a Karitász sajtója volt jelen, illetve felvételeket készítettek az augusztus 2-án pénteken a TV 2 Mokka adásában látható beszélgetéshez.

Augusztus 2-án, pénteken a TV2 Mokka című adásában reggel 9 órakor nyilatkozott a Katolikus Karitász képviseletében Écsy Gábor igazgató úr és a MAFEOSZ elnöke Söptei Csaba elnök, amelyben az adományozásról és a támogató szervezetekről volt szó.

/MAFEOSZ/

 

MÁSFÉLMILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ FESTÉKADOMÁNY A MAGYAR FESTÉKGYÁRTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉTŐL

Az idei dunai árvíz okozta károk helyreállítása sok feladatot ad még az elkövetkező hetekben a Duna mentén. A Katolikus Karitász több településen is segíti a házak, udvarok helyreállítását.

Baja-Dunafürdő terület kárfelmérését teljes egészében a Karitász végezte és 45 ház takarítását, fertőtlenítését, felújítását vállaltuk, valamint szükség szerint az ingóságok pótlását.

A munkálatokhoz többek között nagy mennyiségű festékre is szükségünk van, amelyhez a Mafeosz is hozzájárult, tagjainak közel fele összesen közel másfél millió forint értékben ajánlottak fel festéket.

Az akcióba bekapcsolódott:

Caparol Hungária Kft.

Egrokorr Festékipari Zrt.

Festékipari Kutató Kft.

Győrlakk Festékgyártó Zrt.

JUB Kft.

Magyar-lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Zrt.

Meffert Hungária Kft.

Poli-Farbe Kft.

Trilak Festékgyártó Kft.

Trans-Sped Kft.

Az adományt a MAFEOSZ elnöke, Söptei Csaba adta át Baján Écsy Gábornak, a Karitász igazgatójának július 30-án.

/Katolikus Karitász/